Gökhumlan tar för sig!

IMG_3778Det finns en grupp humlor som kallas gökhumla eller snylthumlor. Humledrottningarna i den här gruppen vaknar senare på våren och tar sedan över bon från sin värdart när de behöver ett. Varje art av snylthumla specialiserar sig på att ta över bon från en viss art ”vanliga” humlor. Stensnylthumlan, exempelvis, tar endast över bon från stenhumlan och de härmar sin värdhumla både till färgteckning och lukt.

Det som kännetecknar snylthumlorna är att de är större och har hårdare och tjockare yttre skelett än sina värdhumlor. Denna egenskap kommer dem väl till pass i striden om boet. Drottningarna hos gökhumlan har heller inga pollenkorgar då de inte behöver samla mat för sin avkomma. Gökhumlans strategi går nämligen ut på att direkt döda drottningen i boet som hon tar över och därefter ta över den vanliga drottninghumlans roll, det vill säga att lägga ägg som arbetsbina tar hand om.

Gökhumlan kan inte producera några egna arbetarbin utan hennes avkomma blir antingen hanar eller nya drottningar. Detta innebär att så fort ett bo har tagits över på detta sätt lever humlesamhället inte så länge till. Allt eftersom arbetarna dör ut tar maten fort slut men skylthumlan hinner ändå slutföra sin livscykel.