Gadden – humlans vapen

Humla i rhododendronHumledrottningar och arbetarna, det vill säga alla av honkön, har en gadd som vapen att försvara boet med mot inkräktare. Gadden utvecklas ur ena äggläggningsröret. I anslutning till gadden finns en giftblåsa fylld med histaminer. Hanarna däremot saknar både gadd och giftblåsa.

Humlornas klara färgteckning, ofta olika varianter av ränder i gult, svart och ibland rött, är varningsfärger och markerar för eventuella rovdjur att de är giftiga. Hanarnas strategi går ut på att ha samma varnande färgteckning som honorna, men om något rovdjur skulle ge sig på dem ändå har de ingenting att försvara sig med.

Många tror att om humlan väl använt sin gadd så lossnar den och insekten dör. Detta gäller endast för honungsbin, som har en hulling ytterst ut. Humlan saknar hullingen och kan därför stickas flera gånger om.